నేను కొత్తగా కడుతున్న కోట - ద శాతో ఆఫ్ ఎడ్మండ్ డాంటిస్

ఫ్రెంచ్ భాషలో శాతో అంటే కోట. నా ఫేవరిట్ హీరో ద కౌంట్ ఆఫ్ మాంటి క్రిస్టో నవలలోని ఎడ్మండ్ డాంటిస్. అందుకే నా ఫాం హౌస్‌కి ద శాతో ఆఫ్ ఎడ్మండ్ డాంటిస్ అని పేరు పెట్టాను. 

 

Comments

Popular posts from this blog

మసి పూసి మారేడుకాయ చెయ్యడంలో ఈనాడు పత్రిక దిట్ట

సరెండర్ అయితే తాను వలచింది రంభా, తాను మునిగింది గంగా అన్నట్టు అవుతుంది